Posts

Showing posts from December, 2013
Video Bdak Baru Pandai Naik Basikal

        Zubayr mula belajar naik basikal tanpa tayar sokongan pada 25 November 2013. Padaumurnya 4 tahunlebih ..seperti jugaabang-abangdankakak-kakaknya.Latihanmenunggangbasikalinisayalakukanpadawaktucutisekolah yang agakpanjang.Selalunyasayamemperuntukkanwaktuselamaseminggu.Pralatihanbermuladenganmenunjukkanrakan-rakan lain yang seusia pun boleh berbasikal. Ini penting supaya dia mempunyai keyakinan yang jitu terhadap dirinya sendiri. Setelah dia yakin barulah saya menanamkan keyakinan bahawa saya sebagai jurulatihnya boleh membimbingnya sehingga berjaya. Dia mesti percaya pada dirinya dan pada jurulatihnya. Misi latihan akan jadi sangat mudah.
 Saya mulakan dengan membuang tayar sokongan sebelah kanan. Ia berlangsung selama dua hari. Sesi latihan ini untuk mengimbang badan. Sesi ini memerlukan kesabaran kerana anak berasa takut. Ketika ini kita perlu sentiasa memberikan semangat dan banyak membantunya supaya dia tidak jatuh. Penat jugalah berlari …